Verlof vragen

Bijna alle kinderen gaan vanaf vierjarige leeftijd naar school. Voor sommige van de jongste kleuters kan een hele schoolweek nog wat te inspannend zijn. Ouders kunnen dan in overleg met de leerkracht bepalen wanneer de kinderen op school komen.

Kinderen zijn leerplichtig vanaf hun vijfde verjaardag. Vakanties kunt u alleen vieren tijdens de schoolvakanties. Wanneer die zijn, kunt u hier vinden. Slechts in één geval is hierop een uitzondering mogelijk. De voorwaarden hiervoor staan in dit aanvraagformulier van de gemeente Zuidplas. (Link naar het document Aanvraag buitengewoon verlof).

Wilt u verlof vragen voor een bruiloft of een andere plechtigheid, neem dan contact op met de directeur Henk Lardée (interim).