Kennismaken en aanmelden

Bent u op zoek naar een basisschool voor uw kind? De Nessevliet staat in principe open voor elk kind (vanaf 4 jaar) waarvan de ouders de grondslag van de school respecteren en inschrijving wensen. Het is wel zo dat kinderen die wonen in Oud-Verlaat/Zuidplas voorrang hebben boven kinderen wonende in Rotterdam.

Op dit moment hebben we plek voor nieuwe kinderen die 4 jaar worden. Aanmeldingen van kinderen die nog 4 jaar moeten worden zijn van harte welkom.

In een persoonlijk gesprek met de directie krijgen ouders informatie over het karakter van de school, de protestants-christelijke identiteit, het meedoen aan activiteiten die daarmee te maken hebben, de wijze waarop het onderwijs uitgevoerd wordt en allerlei andere zaken die relevant zijn voor zowel school als ouders.

De directie schrijft nieuwe leerlingen in, zoals de wet voorschrijft. Inschrijving kan geweigerd worden, als er niet aan het bovenstaande kan worden voldaan of als er een gegronde verwachting is, dat het kind onderwijs op school niet kan volgen en/of er meer zorg of voorzieningen nodig zijn dan de school redelijkerwijs kan leveren.

U kunt voor een persoonlijk gesprek een afspraak maken met de directeur van De Nessevliet, Henk Lardée (interim). Telefoon 010 455 02 69.

Wanneer u een informatiegesprek en een rondleiding op school hebt gehad, kunt u het…

invullen en opsturen naar de school. Natuurlijk mag u dit ook meteen op school invullen.