Ongevallenverzekering

Via De Vier Windstreken is uw kind verzekerd tegen de financiële gevolgen van een ongeval. Deze ongevallenverzekering geldt vanaf een uur voor schooltijd tot een uur na schooltijd, tijdens schoolreisjes, schoolkamp of excursies.

Wanneer u schade hebt aan goederen, die veroorzaakt is door nalatigheid van het schoolteam, slecht onderhoud van het gebouw of terrein, dan is het bevoegd gezag ook hiertegen verzekerd.

Wanneer een ander kind uw kind schade toebrengt, moet u de ouders van de dader rechtstreeks aansprakelijk stellen. Leest u ook uw eigen aansprakelijkheidspolis erop na.

Bij schade aan schooleigendommen die door uw kind is veroorzaakt, is het mogelijk dat we u benaderen met het verzoek om de schadeclaim bij uw verzekeringsmaatschappij in te dienen.