Sociale veiligheid

We willen graag dat alle leerlingen, medewerkers en vrijwilligers op school zich veilig en prettig voelen. Daarom bevorderen we een sociaal veilig klimaat, in onze omgang met elkaar.

We hebben ook regels met elkaar afgesproken, een nieuwe methode geïntroduceerd – De Vreedzame School – en er is een pestprotocol voor als het onverhoopt misgaat.

Schoolregels

 • Voor groot en klein, zullen we aardig zijn
 • We zullen goed voor onze spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen
 • Je stopt, je denkt, je doet, en dan doe je het goed

Vreedzame school

De Nessevliet wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt. Ze leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang, en worden zo initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.:

Sinds 2014 zijn wij een Vreedzame School.

 • Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;
 • Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
 • Constructief conflicten op te lossen;
 • Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
 • Open te staan voor verschillen tussen mensen.

En we streven naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin:

 • Kinderen zich veilig voelen;
 • Kinderen zich gehoord en gezien voelen;
 • Iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat;
 • Leerkrachten en leerlingen prettig werken;
 • Minder sprake is van handelingsverlegenheid bij leerkrachten;
 • De eigen kracht van kinderen benut wordt.

Pestprotocol

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Zoals bij alles is ook bij pesten voorkomen beter dan genezen. Het pestprotocol dat leerkrachten en ouders gezamenlijk onderschrijven, heeft als doel om leerlingen een veilig gevoel te geven tijdens hun schoolperiode, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ook wil het regels en afspraken zichtbaar maken, waarop kinderen en volwassenen elkaar kunnen aanspreken als er zich ongewenste situaties voordoen. Het pestprotocol vindt u hier.