Passend onderwijs

Ieder kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Dat streven wordt ‘Passend onderwijs’ genoemd, en wil voorkomen dat ouders zelf veel moeite moeten doen om hun kind op een school geplaatst te krijgen. De school waar ouders hun kind aanmelden, speelt een belangrijke rol op dit gebied.

Om dit passend onderwijs te kunnen bieden, is De Nessevliet aangesloten bij het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland.

Voor u als ouder is het van belang om zo snel mogelijk contact op te nemen met onze directeur:  Janneke Meijers.