Extra zorg

Twee interne begeleiders (IB’ers) helpen onze school om de leerlingenzorg zo goed mogelijk te realiseren. Zij organiseren onder andere de hulp voor kinderen met leer- of gedragsproblemen, kinderen die extra uitdaging nodig hebben of anderszins opvallen.

Mocht u zich zorgen maken over (de ontwikkeling van) uw kind, neem dan contact op met de groepsleerkracht of met één van de interne begeleiders. In gezamenlijk overleg wordt dan gezocht naar een oplossing.

De groepsleerkracht voert de hulp aan de kinderen uit, of de IB’er of één van de leerkrachtondersteuners doen dit. Leerkrachtondersteuners zijn leerkrachten of onderwijsassistenten die tijdens de les werken met individuele kinderen of groepjes leerlingen.

Onze doelstelling is de kinderen zo goed mogelijk te helpen op onze school in hun vertrouwde omgeving. Bij het merendeel van onze leerlingen doen we dat zelf.
Bij een klein aantal schakelen we externe hulp en/of expertise in. In alle gevallen waarbij hulp voor kinderen plaatsvindt, wordt u als ouders uiteraard geïnformeerd. Ook overleggen we met u als er anderszins externe deskundigen betrokken worden bij de zorg rond uw kind.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Vanuit het CJG in Zevenhuizen komen er verschillende specialisten binnen onze school.
Als kinderen vijf jaar worden, dan onderzoekt een logopediste hen en kijkt naar stem, spraak en taal. In groep 2 en ook in groep 7 komt de jeugdarts in de groep. Zij onderzoekt een aantal onderdelen van de ontwikkeling.

Schoolmaatschappelijk werk

Sinds september 2018 maken wij ook gebruik van schoolmaatschappelijk werk. Elke week op maandagmiddag houdt de schoolmaatschappelijk werker spreekuur. Dit spreekuur is gericht op de leerlingen van de Nessevliet. In een aantal gesprekjes kan zij,  op een laagdrempelige manier, werken aan kortdurende, kleine problematiek. Hierbij valt te denken aan onzekerheid of faalangst, echtscheidingsproblematiek, Wilt u uw kind hiervoor aanmelden dan kunt u dit doorgeven via de leerkracht.