Ouderbijdrage en andere kosten

Elk schooljaar wordt van de ouders een bedrag per kind als vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Van dit geld worden alle extra activiteiten betaald, zoals Sinterklaas, Kerstfeest, sportdag en het schoolfeest.

In de jaarbijlage bij de schoolgids staat vermeld hoe hoog de bijdrage voor het schooljaar is.