Communicatie

Het contact met u vinden we waardevol. Wij hebben een aantal manieren om u op de hoogte te houden van de vorderingen van uw kind en de gang van zaken op school, en omgekeerd.

Persoonlijk contact

Als u iets te vragen of te zeggen hebt aan een van de groepsleerkrachten, de intern begeleider of de directie, aarzel dan niet en loop voor of na schooltijd even binnen of mail of bel ons. Korte mededelingen, die voor die dag belangrijk zijn, kunnen in de vijf minuten inlooptijd voor het begin van de lessen plaatsvinden. Vraagt het meer tijd of aandacht, maak dan even een afspraak voor een gesprek.

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar nodigen wij u graag uit op onze informatieavond. Tijdens deze avond geven wij informatie over de gang van zaken gedurende het schooljaar. We vertellen bijvoorbeeld iets over de inhoud van het onderwijs, over bijzondere activiteiten in dat schooljaar. Tijdens deze avond is er alle gelegenheid om vragen te stellen en met de andere ouders of de groepsleerkracht te spreken.

Nieuwsbrief

Relevante informatie wordt, zo die er is, tweewekelijks via Social Schools vermeld in onze nieuwsbrief. 

Social Schools

n een beveiligde omgeving kunt u volgen wat uw kind zoal meemaakt in de groep. Daarvoor is Social Schools ingevoerd binnen De Vier Windstreken. Als ouder kunt u inloggen in Social Schools. Er is ook een app beschikbaar voor uw smartphone of tablet. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met onze ICT’ers: Daniëlle Huijzer: danielle.huijzer@d4w.nl en Marilien Geuze: marilien.geuze@d4w.nl.