Ouders

Educatief partnerschap

Opvoeding en onderwijs liggen als het goed is in elkaars verlengde. Daarom werken we als school graag nauw samen met u als ouders.

Spreekavonden

Tweemaal per jaar wordt u uitgenodigd om op school te komen praten over de ontwikkeling van uw kind en de vorderingen. In de leerjaren 1 en 2 gebeurt dat vooral aan de hand van een observatieformulier en diverse werkstukken. In de hogere leerjaren is het rapport uitgangspunt van gesprek. Deze gesprekken duren 10 minuten. Mocht dat niet genoeg zijn dan wordt er een vervolgafspraak gemaakt. In leerjaar 8 wordt op deze gespreksavonden ook gesproken over de uitslag van de eindtoetsen en de schoolkeuze.