Vroeg Engels

Vanaf leerjaar 1 krijgen de kinderen twee keer per week een les Engels en elke dag een korte activiteit. Dat kan een liedje, een verhaaltje of een spelletje zijn. Op deze manier groeien de kinderen op met Engels als tweede taal.

In de leerjaren 1 t/m 3 wordt gebruik gemaakt van de digitale methode I-pockets. De nadruk ligt hierbij op de luister- en spreekvaardigheid. Vanaf leerjaar 4 wordt de methode ‘Our discovery Island’ gebruikt. Naast luister- en spreekvaardigheid wordt er ook gewerkt aan schrijfvaardigheid. Vanaf leerjaar 7 krijgen de kinderen wekelijks huiswerk mee voor Engels.