Onderwijskwaliteit

De Onderwijsinspectie is tevreden over het onderwijs op onze school. De Nessevliet valt onder het basistoezicht.

Als team werken we continu aan de verbetering van ons onderwijs. Dat doen we door onze leerkrachten sterker te maken door bijvoorbeeld nascholing.

Toetsen

Vanaf leerjaar 1 volgen we de kinderen op onze school. Dit doen we door observaties van de leerkracht. Vanaf groep 3 volgen we de leerlingen ook door middel van  Cito-toetsen en methodetoetsen. Op deze manier krijgen we een goed (objectief) beeld van de ontwikkeling van uw kind.

In leerjaar 8 nemen we de eindtoets van Avision ‘Route 8’ af.  Naast de ontwikkeling van de kinderen die de school waarneemt, bepaalt de uitslag van deze toets mede de mogelijkheden voor het vervolgonderwijs. 

Doorstroom

De adviezen voor het vervolgonderwijs die we het laatste jaar aan leerlingen van groep 8 gaven waren:

Vwo36,8 %
Havo/Vwo 15,8 %
Havo21,1 %
Vmbo/havo5,3 %
Vmbo-t5,3 %
Vmbo18,3 %

Meer informatie

Meer informatie over de resultaten van ons onderwijs vindt u op de website www.scholenopdekaart.nl