Onderwijsconcept

Op De Nessevliet willen we de kinderen onderwijs geven op een zo hoog mogelijk niveau. Ons motto is: De Nessevliet daagt uit te worden wie je bent! We verwachten veel van elkaar, zowel van de kinderen, de leerkrachten als van de ouders. 

In eerste instantie leert uw kind door te spelen. In de leerjaren 1 t/m 3 staat dat spel dus ook centraal. Veel spelen in de kleutergroepen verandert in spelenderwijs leren in leerjaar 3. Vanaf leerjaar 4 gaat uw kind zich anders ontwikkelen. Het leren staat dan veel meer voorop.

Sinds een aantal jaar werken wij volgens het concept van Gepersonaliseerd leren. Binnen De Nessevliet werken we in 3 units. Unit 1 bestaat uit leerjaar 1,2 en 3. Unit 2 uit leerjaar 4, 5 en 6 en Unit 3 uit leerjaar 7 en 8. In Unit 1 werken wij met thema’s. De kinderen leren binnen die thema’s allerlei nieuwe vaardigheden. Hoewel we vanaf leerjaar 3 meer werken vanuit methodes, sluit leerjaar 3 aan bij de thema’s van Unit 1. De komende jaren gaan we meer werken vanuit leerlijnen, om nog beter aan te sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling. Vanaf groep 4 werken we zoveel mogelijk in enkele jaargroepen. Binnen de groep wordt het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften van het kind. 

Kinderen krijgen zoveel mogelijk instructie op hun eigen niveau. Samen met de leerkracht ontdekken de kinderen waar ze goed in zijn en waar ze nog meer mee moeten oefenen om beter te worden. De komende jaren willen we vooral handen en voeten geven aan de autonomie van onze kinderen. Hoe kunnen de kinderen eigenaar worden van hun eigen ontwikkelingsproces. In het aanbod van de leerstof houden wij daar rekening mee en kijken we naar het kind. Het ene kind leert veel door te lezen, een ander kind juist door kijken of handelend bezig te zijn. Er zijn kinderen die extra instructie nodig hebben of hulp bij verwerking. Wij kunnen de kinderen ook extra uitdaging of verdieping geven, mocht dat nodig zijn. Het onderwijs wordt zo ingericht dat we zoveel mogelijk tegemoet komen aan het kind. Daarbij zijn samenwerken, rekening houden met elkaar en eigenaarschap belangrijke waarden die we de kinderen mee willen geven. Sinds het cursusjaar 2019-2020 werken wij met geïntegreerd zaakvakonderwijs van leerjaar 1 t/m 8. 

Ruimte voor experimenteren

We vinden het van belang dat kinderen in de basisschoolleeftijd zoveel mogelijk in aanraking komen met de verschillende vakgebieden en daarin veel mogen experimenteren en ontwikkelen.

Adaptief onderwijs

Op de Nessevliet werken we volgens de principes van adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs is onderwijs dat voldoet aan driebasisbehoeften van leerlingen:

  • relatie
  • competentie
  • autonomie.

Onder relatie verstaan we dat leerlingen zich geaccepteerd weten en ze het gevoel hebben welkom te zijn en erbij te horen, kortom: dat ze zich veilig voelen.

Onder competentie verstaan we dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen.

Onder autonomie verstaan we dat leerlingen weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen.
Op die manier wordt onderwijs vormgegeven waarin leerlingen gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan en waarvan ze uiteindelijk optimaal profiteren.