Missie en visie

Missie

De Nessevliet is een kleine basisschool in Oud Verlaat met een open christelijke identiteit waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig en geaccepteerd voelen. Dit betekent onder andere dat we respect hebben voor elkaar, respect voor de verscheidenheid van opvattingen van kinderen, ouders en leerkrachten. Ouders die voor onze school kiezen, stemmen hiermee in.

Als christelijke school zijn we een gemeenschap, waarin de liefde tot God en naar elkaar uitgangspunt is. We zorgen voor de ander en laten de ander zoveel mogelijk tot zijn recht komen.

Identiteit

We vieren regelmatig dat we een christelijke basisschool zijn. Dit doen we door met elkaar aandacht te besteden aan de christelijke feesten, in groeps- en in schoolverband, zowel met als zonder de ouders.
We willen met elkaar regelmatig de projecten rond de Bijbel afsluiten door middel van vieringen. Naast het Bijbelse thema is er tijdens deze bijeenkomsten gelegenheid om de kinderen aan elkaar te laten presenteren waar ze in de groep mee bezig zijn. 
We delen iets van onze welvaart met anderen, door geld in te zamelen voor een goed doel.